Bersikap aktif terhadap segala bentuk penyalahgunaan iptek merupakan sikap selektif perkembangan iptek

Bersikap aktif terhadap segala bentuk penyalahgunaan iptek merupakan sikap selektif perkembangan iptek sesuai Pancasila sila ….

    A.   pertama

    B.    kedua

    C.    ketiga

    D.   keempat

    E.    kelima

Pembahasan:

Bersikap aktif terhadap segala bentuk penyalahgunaan iptek merupakan sikap selektif perkembangan iptek sesuai Pancasila sila keempat.

Jawaban: D

Jangan lupa komentar & sarannya

Kunjungi terus: blogpedia.web.id OK! 😁

Terimakasih sudah menemukan jawaban tentang soal Bersikap aktif terhadap segala bentuk penyalahgunaan iptek merupakan sikap selektif perkembangan iptek

Jangan lupa Blogpedia.web.id untuk menemukan jawaban soal-soal sekolah adek-adek ya…. Selamat Belajar.

Leave a Comment