Buah benda bermuatan A, B, C, dan D saling didekatkan. Benda A bermuatan positif menolak benda B

Buah benda bermuatan A, B, C, dan D saling didekatkan. Benda A bermuatan positif menolak benda B, benda B menarik benda C, benda C menolak benda D. muatan benda-benda tersebut adalah ….

    A.   B negatif, C positif, D Positif

    B.    B negatif, C negatif, D Positif

    C.    B positif, C negatif, D negatif

    D.   B positif, C positif, D negatif

Pembahasan:

Tolak-menolak = sejenis

Tarik-menarik = beda jenis

A = +

A menolak B, B = +

B menarik C, C = – 

C menolak D, D = –

Jawaban: C

Jangan lupa komentar & sarannya

Kunjungi terus: blogpedia.web.id OK! 😁

Terimakasih sudah menemukan jawaban tentang soal Buah benda bermuatan A, B, C, dan D saling didekatkan. Benda A bermuatan positif menolak benda B

Leave a Comment