Cara terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan adalah

Cara terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan adalah ….

   A.   musyawarah

   B.    gotong royong

   C.    Diskusi

   D.   Semina

Pembahasan:

Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian.

Jawaban: A

Jangan lupa komentar & sarannya

Kunjungi terus: blogpedia.web.id OK! 😁 

Terimakasih telah mencari jawaban tentang soal Cara terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan adalah

Jangan lupa Blogpedia.web.id untuk menemukan jawaban soal-soal sekolah adek-adek ya…. Selamat Belajar.

Leave a Comment