Diketahui sin A = 2/3 dengan A sudut lancip. Tentukan nilai: a. sin 2A

Diketahui sin A = 2/3 dengan A sudut lancip. Tentukan nilai:

a.     sin 2A

b.     cos 2A

c.     tan 2A

Jawab:

sin A = 2/3 dengan A sudut lancip.

maka:

     cos A = 1/3√5

     tan A = 2/√5 = 2/5√5

Jangan lupa komentar & sarannya

Terimakasih telah mencari jawaban tentang soal Diketahui sin A = 2/3 dengan A sudut lancip. Tentukan nilai: a. sin 2A

Leave a Comment