Dua muatan A dan B mula-mula jaraknya 3 m kemudian kedua muatan itu dipindahkan sehingga jaraknya

Dua muatan A dan B mula-mula jaraknya 3 m kemudian kedua muatan itu dipindahkan sehingga jaraknya menjadi 1 m, maka besar gaya tarik atau tolak antara kedua muatan itu menjadi ….

    A.   1/9 kali

    B.    3 kali 

    C.    5 kali

    D.   9 kali

    E.    16 kali

Pembahasan:

Diketahui:

     R1 = 3 m

     R2 = 1 m

     F1

     F2 = 

Ditanya:

     F2 = …. ?

Dijawab:

Gaya kedua muatan bisa kita cari dengan menggunakan rumus:

Jadi besar gaya tarik atau tolak antara kedua muatan itu menjadi 9 kali semula.

Jawaban: D

Jangan lupa komentar & sarannya

Kunjungi terus: blogpedia.web.id OK! 😁

Terimakasih sudah mencari jawaban terkait soal Dua muatan A dan B mula-mula jaraknya 3 m kemudian kedua muatan itu dipindahkan sehingga jaraknya

Leave a Comment