Dua muatan berjarak 2 meter berada di udara. Apabila jarak kedua muatan 6 kali semula

Dua muatan berjarak 2 meter berada di udara. Apabila jarak kedua muatan 6 kali semula, besarnya gaya Coulomb menjadi ….

    A.   ½ kali semula

    B.    ¼ kali semula

    C.    1/9 kali semula

    D.   1/16 kali semula

    E.    1/36 kali semula

Pembahasan:

Diketahui:

    R1 = 2 m

    R2 = 6 x 2 = 12 m

Ditanya:

    F2 = …. F1 ?

Dijawab:

Ingat rumus gaya Coulomb berikut:

Jadi besarnya gaya Coulomb menjadi 1/36 kali semula

Jawaban: E

————#————

Jangan lupa komentar & sarannya

Terimakasih telah menemukan jawaban tentang soal Dua muatan berjarak 2 meter berada di udara. Apabila jarak kedua muatan 6 kali semula

Leave a Comment