Faktor yang membedakan ekosistem air tawar lentik dan lotik adalah

Faktor yang membedakan ekosistem air tawar lentik dan lotik adalah ….

   A.   air tawar lentik terdapat pada danau, kolam, dan sungai

   B.    kandungan oksigen pada habitat lotik Iebih tinggi

   C.    air tawar lotik terdapat pada sungai, selokan, dan kolam

   D.   pertukaran air tanah pada lotik Iebih kecil

   E.    air tawar lotik tidak ada arus air

Pembahasan:

Faktor yang membedakan ekosistem air tawar lentik dan lotik adalah pertukaran air tanah pada lotik Iebih kecil.

Jawaban: D

Jangan lupa komentar & sarannya

Terimakasih sudah mencari jawaban tentang soal Faktor yang membedakan ekosistem air tawar lentik dan lotik adalah

Jangan lupa Blogpedia.web.id untuk menemukan jawaban soal-soal sekolah adek-adek ya…. Selamat Belajar.

Leave a Comment