Hewan, tumbuhan, dan manusia termasuk organisme. Dalam organisasi kehidupan, organisme

Hewan, tumbuhan, dan manusia termasuk organisme. Dalam organisasi kehidupan, organisme merupakan….
a. kerja sama dua sistem organ
b. kumpulan sistem organ yang bekerja sama saling terkait
c. kumpulan beberapa sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama
d. tiga sistem organ yang bersatu, tetapi tiap-tiap organ mempunyai tugas tersendiri.

Pembahasan:

Organisme adalah kumpulan sistem organ dan bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu.

Jawaban: b

Jangan lupa komentar & sarannya

Terimakasih sudah menemukan jawaban terkait soal Hewan, tumbuhan, dan manusia termasuk organisme. Dalam organisasi kehidupan, organisme

Jangan lupa Blogpedia.web.id untuk menemukan jawaban soal-soal sekolah adek-adek ya…. Selamat Belajar.

Leave a Comment