Jelaskan macam enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah, dinding lambung, dan pangkreas!

Jelaskan macam enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah, dinding lambung, dan pangkreas!

Jawab:

Kelenjar ludah menghasilkan enzim ptialin yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa.

Dinding lambung menghasilkan enzim berikut.

  • Pepsin, berfungsi mengubah protein menjadi peptida/pepton.
  • Renin, berfungsi menggumpalkan kasein dalam susu.

Pankreas, menghasilkan enzim berikut.

  • Enzim amilase atau amilopsin berfungsi untuk mengubah karbohidrat (zat tepung) menjadi gula-gula yang lebih sederhana seperti maltosa.
  • Enzim lipase berperan dalam meng- ubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
  • Enzim tripsin untuk mencerna protein, mengubah protein menjadi bentuk yang lebih sederhana, seperti pepton dan asam amino.

Jangan lupa komentar & sarannya

Kunjungi terus: blogpedia.web.id OK! 😁

Terimakasih telah menemukan jawaban terkait soal Jelaskan macam enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah, dinding lambung, dan pangkreas!

Jangan lupa Blogpedia.web.id untuk menemukan jawaban soal-soal sekolah adek-adek ya…. Selamat Belajar.

Leave a Comment