Pada segitiga siku-siku ABC berlaku cos A cos B = 0,3, maka cos (A – B) = ….

Pada segitiga siku-siku ABC berlaku cos A cos B = 0,3, maka cos (A – B) = ….

     A.   -0,6

     B.    -0,3

     C.    0

     D.   0,3

     E.    0,6

Pembahasan:

cos A cos B = 0,3

A + B + C = 180°

Jawaban: E

Jangan lupa komentar & sarannya

Terimakasih telah mencari jawaban terkait soal Pada segitiga siku-siku ABC berlaku cos A cos B = 0,3, maka cos (A – B) = ….

Leave a Comment