Sejarah sebagai gambaran kehidupan nyata manusia dalam kurun waktu tertentu, maksudnya adalah

Sejarah sebagai gambaran kehidupan nyata manusia dalam kurun waktu tertentu, maksudnya adalah ….

  A.   pengetahuan masa lampau yang berkembang dalam tradisi lisan

  B.    peristiwa masa lampau yang telah disusun menjadi tulisan atau buku

  C.    menunjukkan peristiwa tersebut benar-benar terjadi pada masa lampau

  D.   peristiwa masa lampau yang diceritakan sendiri oleh pelakunya

  E.    peristiwa atau kejadian yang sudah tidak mungkin terjadi lagi

Pembahasan:

Sejarah sebagai gambaran kehidupan nyata manusia dalam kurun waktu tertentu, maksudnya adalah menunjukkan peristiwa tersebut benar-benar terjadi pada masa lampau.

Jawaban: C

Jangan lupa komentar & sarannya

Terimakasih sudah menemukan jawaban terkait soal Sejarah sebagai gambaran kehidupan nyata manusia dalam kurun waktu tertentu, maksudnya adalah

Jangan lupa Blogpedia.web.id untuk menemukan jawaban soal-soal sekolah adek-adek ya…. Selamat Belajar.

Leave a Comment